Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Ivan TURK, Giuliano BASTIANI, Bonnie A. B. BLACKWELL in François Z. HORUSITZKY:

Domnevna musterjenska piščal iz Divjih bab I: psevdoartefakt ali prava piščal ali kdo je naredil luknje

Izvleček

Avtorji v prispevku predstavijo novo, doslej neznano, revolucionarno tehniko za izdelavo lukenj v kosteh. Ob tej priliki povzamejo tudi celotno debato o musterjenski piščali iz Divjih bab I in zaključijo, da je domneva o umetnem nastanku lukenj v musterjenski piščali verjetnejša od katere koli druge domneve.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh