Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Milan LOVENJAK:

Rimski napisi iz Celja, najdeni med 1991 in 2003

Izvleček

V članku so obravnavani rimski napisi, odkriti ob gradbenih delih na Mariborski cesti, ob izkopavanjih na prostoru Mohorjevega atrija in na dvorišču Knežjega dvora v Celju. Največ novih napisov izvira iz Knežjega dvora, kjer so odkrili del poznoantičnega obzidja, ostanke rimskih cest in stavb ter več srednjeveških gradbenih faz, napisni kamni pa so bili uporabljeni kot gradbeni členi. Med važnejšimi najdbami iz Knežjega dvora so votivni napis za Belena, odlomek nekega poznoantičnega cesarskega napisa, počastilni napis za Julijo Procilo, odlomka dveh napisov za Varija Klemensa, nagrobnik doslej še neizpričanega celejskega župana in nagrobnik Enijev. Ob gradbenih delih na Mariborski cesti so naleteli na votivni oltar za Zavetnika mesta Celeje in na večjo nagrobno stelo, pri izkopavanjih v Mohorjevem atriju pa na manjši nedoločljivi odlomek napisnega kamna.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh