Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Janka ISTENIČ:

Avgustejske nožnice mečev z mrežastimi okovi

Izvleček

V članku so obravnavani mrežasti okovi, ki so krasili konice nožnic mečev. V dveh primerih so bili nedvomno pritrjeni na nožnici tipa Mainz. Najdiščne okoliščine teh okovov omogočajo njihovo datacijo v avgustejski čas, predvsem v desetletja pr. n. š. Njihova široka geografska razširjenost kaže, da niso lokalen ali regionalen pojav, temveč, da so del "redne" proizvodnje rimskega orožja. Obravnavan je tudi njihov časovni odnos do okovov s predrtim in iztolčenim reliefnim okrasom, ki so prav tako krasili nožnice tipa Mainz.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh