Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Ivan TURK, Miran PFLAUM in Dean PEKAROVIČ: Rezultati računalniške tomografije najstarejše domnevne piščali iz Divjih bab I (Slovenija): prispevek k teoriji luknjanja kosti

Matija TURK, Miha MLINAR, Janez TURK, Janez BIZJAK in Pavel JAMNIK;: Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč (1140 m) nad Tolminom, Slovenija. Dodatek: Metka CULIBERG: Lesno oglje z lokacije mezolitskega najdišča na planini Pretovč

Franc JANŽEKOVIČ, Vesna MALEZ in Anton VELUŠČEK: Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju

Martina KNAVS in Miha MLINAR: Bronastodobna lončenina iz Turjeve jame v dolini Nadiže

Anton VELUŠČEK: Iška Loka - bronastodobno naselje na obrobju Ljubljanskega barja

Borut TOŠKAN: Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču

Paul GLEIRSCHER: Gomile in območja gospostev v vzhodnoalpskem prostoru (Povzetek)

Mitja GUŠTIN in Andrej PRELOŽNIK: Sajevce. Železnodobno gomilno grobišče ob Krki

Andrej GASPARI in Miha MLINAR: Grob z mahairo z Mosta na Soči. Zadnje izvedbe enoreznih mečev z odklonjenim ročajem

 

Rimska doba

Janka ISTENIČ: Fibule skupine Alesia v Sloveniji

Žiga ŠMIT, Janka ISTENIČ, Viktor GERDUN, Zoran MILIĆ in Ana MLADENOVIČ:Arheometrične analize fibul skupine Alesia s slovenskih najdišč

Alma BAVDEK: Rimsko žarno grobišče Volarije pri Žirjah na Krasu

Tina ŽERJAL: Sigilata s Školaric pri Spodnjih Škofijah. Trgovina s sigilatnim posodjem v severni Istri v 1. in 2. st.

 

Pozna antika

Dragan BOŽIČ: Poznorimske zakladne najdbe z Gore nad Polhovim Gradcem

Ante ŠKEGRO: Bestoenska biskupija u svjetlu dosadašnjih istraživanja (Sažetak)

 

Zgodnji srednji vek

Wolfgang BREIBERT: Karolinškodobno gomilno grobišče Wimm, občina Maria Taferl, okraj Melk, Spodnja Avstrija. Raziskave problematike zgodnjesrednjeveških običajev pokopavanja v spodnjeavstrijskem Podonavju (Povzetek)

 

Srednji vek

Benjamin ŠTULAR: Lončenina s kamniškega Malega gradu. Izkopavanja leta 1992.

 

Diskusija

Ivan TURK: Zagovor morfometrične analize koščenih konic

 

Ocene in prikazi

Božidar Čečuk, Dinko Radić: Vela spila. Višeslojno pretpovijesno nalazište Vela Luka - otok Korčula, 2005 (Dunja GLOGOVIĆ)

Verena Gassner, Sonja Jilek, Sabine Ladstätter: Am Rande des Reiches. Die Römer in Österreich, 2002 (Julijana VISOČNIK)

Andreas Kakoschke: Ortsfremde in den römischen Provinzen Germania inferior und Germania superior. Eine Untersuchung zur Mobilität in den germanischen Provinzen anhand der Inschriften des 1. bis 3. Jahrhunderts n. Chr., 2002 (Julijana VISOČNIK)

Miles Romanus. Dal Po al Danubio nel Tardoantico, 2002 (Tina MILAVEC)

Annapaola Zaccaria Ruggiu: More regio vivere. Il banchetto aristocratico e la casa romana in età arcaica, 2003 (Ivan Marija HROVATIN)

Silvia Orlandi: Roma. Anfiteatri e strutture annesse con una nuova edizione e commento delle iscrizioni del Colosseo, 2004 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Supplementa Italica. Nuova serie 22, 2004 (Julijana VISOČNIK)

Deep-Water Shipwrecks off Skerki Bank. The 1997 Survey, 2004 (Verena PERKO)

Giovanna Martinelli: Roma e i Barbari. Dai Giulio Claudii agli Antonini, 2005 (Julijana VISOČNIK)

Elisabeth Walde: Im herrlichen Glanze Roms. Die Bilderwelt der Römersteine in Österreich, 2005 (Julijana VISOČNIK)

Anton Distelberger: Österreichs Awarinnen. Frauen aus Gräbern des 7. und 8. Jahrhunderts, 2004 (Andrej PLETERSKI)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

Irena Šavel: Neskončen dih: razstava o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu. Publikacija k razstavi, 2004 (Martina KNAVS)

Katja Hrobat: Kras - Brkini: kraška prazgodovinska gradišča, 2004 (Špela TOMAŽINČIČ)

Miha Mlinar: Nove zanke svetolucijske uganke. Arheološke raziskave na Mostu na Soči: 2000 do 2001, 2002 (Martina KNAVS)

Marko Frelih: Logatec-Longaticum in rimski obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum: s prispevkom o bitki pri reki Frigidus (Soča) leta 394, 2003 (Lucija ŠOBERL)

Mira Strmčnik Gulič, Slavko Ciglenečki: Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi. Poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina na Pohorju / Ančnikovo gradišče pri Jurišni vasi. Late antique and early medieval settlement on Pohorje, 2003 (Mateja RAVNIK)

Saša Djura Jelenko: Dr. Hans Winkler in njegov prispevek k arheologiji Mislinjske doline, 2004 (Lucija ŠOBERL)

Jože Štukl: Arheološke raziskave srednjeveške Škofje Loke. Katalog razstave, 2004 (Špela TOMAŽINČIČ)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh