Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Ivan TURK, Miran PFLAUM in Dean PEKAROVIČ:

Rezultati računalniške tomografije najstarejše domnevne piščali iz Divjih bab I (Slovenija):
prispevek k teoriji luknjanja kosti

Izvleček

Domnevno piščal iz musterjenskega najdišča Divje babe I v Sloveniji smo analizirali s pomočjo večrezinskega računalniškega tomografa (MSCT) in jo ponovno interpretirali v luči dveh hipotez, od katerih ena predvideva umeten nastanek lukenj in druga naraven. Ugotovili smo, da so bile na diafizi 4 luknje, da sta bili vsaj dve narejeni pred poškodbo proksimalnega in distalnega konca diafize, da zveri niso mogle narediti vseh lukenj, ampak kvečjemu eno. Luknje so zelo verjetno umetne, narejene s kombinirano uporabo kamnitih in preprostih koščenih orodij, najdenih v najdišču Divje babe I. Večina, laho pa tudi vse poškodbe, ki so jih na domnevni piščali naredile zveri, so drugotnega nastanka. Zato ne moremo na podlagi poškodb sklepati o izvoru lukenj in zavrniti hipotezo, ki predvideva njihov umeten nastanek.

Ključne besede: jama Divje babe I, Slovenija, musterjen, ”piščal”, večrezinska računalniška tomografija (MSCT)

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh