Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Matija TURK, Miha MLINAR, Janez TURK, Janez BIZJAK in Pavel JAMNIK
z dodatkom Metke CULIBERG

Plano mezolitsko najdišče na planini Pretovč

Izvleček

V prispevku obravnavamo kamenodobno najdišče na planini Pretovč pri Tolminu, kjer so bile na dveh različnih mestih odkrite površinske kamene najdbe. Predstavljamo izsledke arheološkega izkopavanja na Gorenjem Pretovču. Najdišče razlagamo kot mezolitski lovski tabor.

Ključne besede: planina Pretovč, Tolminsko, mezolitik, kamena orodja

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh