Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Ivan TURK:

Zagovor morfometrične analize koščenih konic

Izvleček

Prispevek je odgovor na kritiko morfometrične analize koščenih konic zgodnjega mlajšega paleolitka. Podani so tudi nekateri novi rezultati, ki se tičejo tipologije in stratigrafsko podprtih razvojnih teženj koščenih in drugih konic v slovenskih paleolitskih najdiščih.

Ključne besede: orinjasjen, koščene konice, tipologija, razvoj

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh