Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Mitja GUŠTIN in Andrej PRELOŽNIK:

Sajevce
Železnodobno gomilno grobišče ob Krki

Izvleček

V članku je predstavljeno starejšeželeznodobno gomilno grobišče v Sajevcah na Dolenjskem.

Prve gomile so bile odkrite leta 1878, tukaj objavljene najdbe pa izhajajo iz raziskav 1879, 1902 in iz zaščitnih izkopavanj leta 1982. Grobišče je z najdbami in načinom pokopa datirano v 7. st. Podrobneje sta predstavljena dva groba, ki izstopata po konstrukciji in inventarju, posebej pa še pasna oprava tipa Libna in zlato okrasje.

Ključne besede: Sajevce, Dolenjska, starejša železna doba, grobovi, gomile, pasna oprava, zlato okrasje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh