Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Tina ŽERJAL:

Sigilata s Školaric pri Spodnjih Škofijah
Trgovina s sigilatnim posodjem v severni Istri v 1. in 2. st.

Izvleček

Avtorica predstavi sigilatno gradivo iz 1. in 2. st. n. št. z izkopavanj vile rustike na Školaricah pri Spodnjih Škofijah. Večina sigilatnega gradiva izhaja iz bližnjega padskega prostora, čeprav so prisotni tudi redki primerki aretinske sigilate. V zadnji četrtini 1. stoletja se servisom italske tere sigilate pridruži in jih deloma izpodrine uvožena vzhodna sigilata B iz Male Azije. Takšna slika je značilna za širši severnojadranski prostor. S pomočjo sigilate smo datirali začetek vile v drugo četrtino ali sredino 1. st. n. št.

Ključne besede: Slovenija, Istra, Školarice, rimska doba, vila rustika, 1.-2. st., sigilata, trgovina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh