Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Martina KNAVS in Miha MLINAR

Bronastodobna lončenina iz Turjeve jame v dolini Nadiže

Izvleček

Prispevek obravnava bronastodobno keramično gradivo z najdišča Turjeva jama v dolini reke Nadiže. Odlomke lončenine, nabrane po jamski površini, je Tolminskemu muzeju daroval Aleksander Lavrenčič.

Lončenino smo primerjali tako z gradivom bližnjih bronastodobnih najdišč kot tudi s keramičnim materialom iz oddaljenega Olorisa pri Dolnjem Lakošu in pri tem ugotovili številne oblikovne in tipološke podobnosti. Gradivo iz Turjeve jame umeščamo v čas med 14. in 11. st. pr. n. št.

Ključne besede:Turjeva jama, bronasta doba, lončenina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh