Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Žiga ŠMIT, Janka ISTENIČ, Viktor GERDUN, Zoran MILIĆ in Ana MLADENOVIČ:

Arheometrične analize fibul skupine Alesia s slovenskih najdišč

Izvleček

Z rentgensko fluorescenco (XRF), z metodo protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov (PIXE) in z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM) smo analizirali 18 fibul skupine Alesia s slovenskih najdišč. Z XRF smo ugotovili približno sestavo zlitin. Za meritve s PIXE smo na vsaki fibuli izbrali eno do sedem merskih mest. Na mestih, s katerih smo odstranili korozijo do kovinskega jedra, smo merili osnovno zlitino; na drugih smo merili patinirano površino, s čimer smo skušali odkriti morebitne sledove pokositrenja, posrebritve in podobno. Vrstični elektronski mikroskop smo uporabili predvsem za ugotavljanje, kaj pomeni visok delež kositra na površini fibule št. 5.

Ugotovili smo, da je štirinajst fibul narejenih iz medenine, ena iz zlitine bakra s kositrom in cinkom, tri pa so bronaste. Analize so tudi pokazale, da so bile nekatere fibule (medeninaste in bronaste) pokositrene.

Ključne besede: fibule vrste Alesia, arheometrija, XRF, PIXE, SEM EDX

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh