Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 56, 2005

Janka ISTENIČ:

Fibule skupine Alesia v Sloveniji

Izvleček

Članek podaja izsledke raziskav fibul skupine Alesia. Zajeli smo 18 fibul od skupaj 24, kolikor je poznanih iz Slovenije. Poleg tipoloških in kronoloških vidikov smo podrobno obravnavali material, iz katerega so izdelane. Glavnina teh fibul je iz medenine, izdelane pa so bile najverjetneje v Italiji. Fibule skupine Alesia so torej zaenkrat najstarejša skupina rimskih predmetov, za katero so (v Italiji) praviloma uporabljali medenino. Omenjeni izsledki nakazujejo, da je bila medenina pri Rimljanih v predavgustejski dobi v širši uporabi, kot se je doslej domnevalo.

Ključne besede: Slovenija, 1. st. pr. n. št., fibule skupine Alesia

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh