Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 70, 2019

Vsebina

Prazgodovina

Primož PAVLIN, Sneža TECCO HVALA, Janez BIZJAK: Depo iz starejše kulture žarnih grobišč v Trbovljah in rečna pot po Savi (dodatek: Žiga ŠMIT)

Andreas BERNHARD, Mitja GUŠTIN: O zgodnjehalštatskem lokostrelcu iz Kleinkleina (Povzetek)

Marko DIZDAR, Marija LJUŠTINA: Žene sa srednjolatenskoga groblja Zvonimirovo-Veliko polje koje su izrađivale niti za tkanje i odjeću (Povzetek)

 

Rimska doba

Petra VOJAKOVIĆ, Iris BEKLJANOV ZIDANŠEK, Borut TOŠKAN: Poznorepublikanski Navport: območje Stare pošte

Bojan DJURIĆ: Logistika za antično umetnostjo: kamnoseška proizvodnja provinc Noricum in Pannoniae

Marjeta ŠAŠEL KOS: Ilirik, Jadran in Italija v načrtih Mitradata VI. Evpatorja

Nemanja VUJČIĆ, Olga PELCER-VUJAČIĆ: Komentar k dvema grškima napisoma iz Črne gore (Povzetek)

 

Srednji vek

Špela KARO, Timotej KNIFIC: Zgodnjesrednjeveške brzde z najdišč v Sloveniji

Tomaž NABERGOJ: Poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški enorezni meči (messer) in bojni noži (bauernwehr) iz Ljubljanice

Katia Francesca ACHINO, Benjamin ŠTULAR, Jernej RIHTER, Janja RIHTER: Preučevanje namernosti prostorske ureditve. Primer grobišča Župna cerkev v Kranju (Povzetek)

 

Gabrovčev dan 2017
Znanstveni simpozij Slovenskega arheološkega društva
“Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije”
(Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 27. januar 2017)

Biba TERŽAN: Spremna beseda

Biba TERŽAN: Štajersko-panonska halštatska skupina. Uvodnik in kratek oris

Markus EGG: Knežji grobovi v Kleinkleinu na avstrijskem Štajerskem (Prevod)

Marko MELE: Poselitev doline reke Solbe v pozni bronasti in starejši železni dobi – nove raziskave graškega Joanneuma (s prispevkom Branka Mušiča in Barbare Horn)

Branko KERMAN: Naselbine iz starejše železne dobe v Prekmurju

Georg TIEFENGRABER: Grobišča iz starejše železne dobe z Nove table pri Murski Soboti. Prispevek k raziskavam štajersko-panonske skupine vzhodnohalštatskega kulturnega kroga (Povzetek)

Matija ČREŠNAR, Manca VINAZZA: Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah (s prispevkom Branka Mušiča)

Teja GERBEC: Hotinja vas in nižinska poselitev na zahodnem obrobju Panonske nižine v starejši železni dobi. Ureditev naselja in njegovo časovno mesto

Hrvoje POTREBICA: Kaptolska skupina i Požeška kotlina

 

In memoriam

Greta Hirschbäck Merhar (1946–2018) (Anton VELUŠČEK)

Irena Mirnik Prezelj (1955−2018) (Andrej PLETERSKI)

 

Knjižne ocene in prikazi

Alessandra Giumlia-Mair (ur.): Aspects of Ancient Metallurgy, 2017 (Alessandra GIUMLIA-MAIR)

Sara Zanni (ur.): La route antique et médiévale: nouvelles approches, nouveaux outils, 2017 (Jana HORVAT)

Werner Zanier (ur.): Die frührömische Holz-Kies-Strasse im Eschenloher Moos, 2017 (Jana HORVAT)

Szilvia Bíró: Die zivilen Vici in Pannonien, 2017 (Tina BERDEN)

Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp − Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. (Prispevki: Karina Grömer, Martin Ježek, Mathias Mehofer, Erich Nau, Gabriela Ruß-Popa und Şirin Uzunoglu-Obenaus), 2018 (Andrej PLETERSKI)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh