Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 51, 2000

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Mitja BRODAR: Kulturne najdbe kontrolnega izkopavanja v Potočki zijalki
Giuliano BASTIANI, Janez DIRJEC in Ivan TURK: Poskus ugotavljanja namembnosti kamenih artefaktov iz najdišča Divje babe I (Slovenija). Domneve o uporabi in obrabi nekaterih musterjenskih orodij
Pavel JAMNIK: Kamnito orodje z ledine na Rojah pri Mirni na Dolenjskem
Anton VELUŠČEK, Katarina ČUFAR in Tom LEVANIČ: Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave
Marjeta JERAJ: Palinološke raziskave profila s kolišča Hočevarica
Drago SVOLJŠAK: Možjanca - novo bronastodobno najdišče v Alpah
Janez DULAR, Borut KRIŽ, Primož PAVLIN, Drago SVOLJŠAK in Sneža TECCO HVALA: Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke
Priloga 1 in priloga 2 (pdf)

Rimska doba

Janka ISTENIČ: Rimski poznorepublikanski gladij iz Ljubljanice (Prevod)
Priloga (pdf)
Žiga ŠMIT in P. PELICON: Analize bakrovih zlitin na nožnici rimskega meča iz Ljubljanice (Povzetek)
Sonja PEROVŠEK in Zoran MILIČ: Konserviranje in restavriranje rimskega meča z leseno nožnico iz reke Ljubljanice
Irena LAZAR in Marjana TOMANIČ JEVREMOV: Dragoceni predmeti iz ptujskega groba 11/1982

Poznoantična doba

Izida PAVIĆ: Die Pfeilerbasilika in Dubrovnik: Spätantiker oder mittelalterlicher Bau?

Zgodnji srednji vek

Sabina RAVNIKAR: Podoba moža na blejski zaponki

Epigrafika

Alka STARAC: Epigrafski i anepigrafski spomenici Pule. (Nalazi 1996.-1998.)
Barnabás LORINCZ: Zwei Militärdiplome aus Dunántúl (Ungarn)

In memoriam

Knjižne ocene in prikazi

The Middle Palaeolithic Occupation of Europe, 1999 (Boris KAVUR)
Rastko Vasić: Die Fibeln im Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo und Makedonien), 1999 (Andrej PRELOŽNIK)
Werner Zanier: Der spätlatčne- und römerzeitliche Brandopferplatz im Forggensee (Gde. Schwangau), 1999 (Jana HORVAT)
Christine Ertel, Verena Gassner, Sonja Jilek, Herma Stiglitz: Untersuchungen zu den Gräberfeldern in Carnuntum, Band 1: Der archäologische Befund, 1999 (Jana HORVAT)
Verena Gassner et al.: Das Kastell Mautern - Favianis, 2000 (Jana HORVAT)
Werner Zanier: Der spätlatčne- und römerzeitliche Brandopferplatz im Forggensee (Gde. Schwangau), 1999 (Jana HORVAT)
Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente ed in oriente, 1999 (Marjeta ŠAŠEL KOS)
Zmago Šmitek: Kristalna gora. Mitološko izročilo Slovencev, 1998 (Andrej PLETERSKI)
Paul Gleirscher: Karantanien. Das slawische Kärnten, 2000 (Andrej PLETERSKI)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh