Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 51, 2000

Janka ISTENIČ:

Rimski poznorepublikanski gladij iz Ljubljanice (Prevod)

Izvleček

V Ljubljanici je bil približno 4,5 km od Navporta najden rimski meč v nožnici. Na sprednji strani nožnice je mrežast okov, ki je na rimskih mečih izredno redek, na hrbtni strani pa sta tenek okov in pravokotno vanj vsajena masivna zanka z dvema luknjama. Dolžina, oblika in izrazito podolgovata konica tega predmeta nakazujejo, da je nastal v poznorepublikanskem času. Po tipoloških kriterijih se zdi predhodnik meča v nožnici s Štalenske gore, ki je njegova najboljša analogija in je bil najden v zgodnjeavgustejski plasti.

Iz analiz kovin izhaja, da so vsi okovi na nožnici narejeni iz medenine. Poglobljen pregled literature o začetkih uporabe medenine v Italiji je pokazal, da Avgustove denarne reforme l. 23 pr. n. š. ne smemo enačiti z začetkom širše uporabe medenine v Italiji in da medeninasti okovi na nožnici meča, izdelani verjetno na začetku druge polovice 1. st. pr. n. š., niso presenetljivi.

Celotno besedilo (pdf)
Priloga (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh