Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 51, 2000

Žiga ŠMIT in P. PELICON:

Analize bakrovih zlitin na nožnici rimskega meča iz Ljubljanice (Povzetek)

Izvleček

Z metodo protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov (PIXE) smo določili sestavo bakrovih zlitin na nožnici rimskega meča, ki je bil najden v strugi Ljubljanice. Nožnično okovje je narejeno iz medenine, le majhni deli podlage v obliki črke U so iz brona. Posamezni sestavni deli okovja so spojeni s kovičenjem in spajkanjem, pri čemer so uporabili kositrno-svinčev lot. Rezultati analize potrjujejo rabo medenine v zgodnjem avgustejskem obdobju. Zanesljivost dobljenih rezultatov smo ocenili z modeliranjem.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh