Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Vsebina

Prazgodovinske dobe

François Zoltán HORUSITZKY: Orinjasjenske in musterjenske konice iz organskih materialov v Divjih babah I, Slovenija.. Rekonstrukcija konic s pomočjo teorije o obremenitvi materiala in njenih posledic (Povzetek)

Matija TURK in Metka CULIBERG: Plano paleolitsko najdišče na ledini V Griču, Suhi Dol pri Planini nad Horjulom

Mitja PERGAR: Mala Triglavca 1979-1985. Opredelitev keramičnega gradiva “mlajšega prazgodovinskega horizonta”

Primož PAVLIN in Janez DULAR: Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju

Matej DRAKSLER: Območje Zagorja ob Savi v prazgodovini

Mario GAVRANOVIĆ: Trozankasta ločna fibula s trikotno nogo iz Bosne (Povzetek)

 

Rimska doba

Andrej GASPARI, Verena VIDRIH PERKO, Metka ŠTRAJHAR in Irena LAZAR: Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998

Branko MUŠIČ in Jana HORVAT: Nauportus - zgodnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na Vrhniki. Rezultati geofizikalne raziskave z več neodvisnimi metodami

 

Pozna antika

Veronika PFLAUM: Domnevna poznorimska zakladna najdba orodja in hitre tehtnice z Vodic pri Kalcah

Tina MILAVEC: Prispevek h kronologiji S-fibul v Sloveniji

Ante ŠKEGRO: Balojska škofija (Ecclesia Baloiensis) (Povzetek)

 

Srednji vek

Jože ŠTUKL: O puščičnih osteh za lok in samostrel z območja srednjeveške Škofje Loke

Benjamin ŠTULAR: Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s kamniškega Malega gradu

 

Epigrafika

Maja BASOTOVA: Veteran Sedme klavdijske legije iz mezijskega mesta Scupi (Povzetek)

 

Numizmatika

Petar POPOVIĆ: Numizmatične najdbe 3. in 4. st. pr. Kr. z najdišča Kale pri Krševici (jugovzhodna Srbija) (Povzetek)

 

Diskusija

Mitja BRODAR:Nekaj pojasnil o Crveni Stijeni

Anton VELUŠČEK: Prispevek k diskusiji o procesu neolitizacije

Janez DULAR: K problematiki prostorskega umeščanja in poimenovanja arheoloških najdišč

 

In memoriam

Paola Korošec (1913-2006) (Timotej KNIFIC)

Bibliografija Paole Korošec (Anja DULAR in Barbara ROGAČ)

Tone Cevc (1932-2007) (Jana HORVAT)

 

Ocene in prikazi

Martina Pacher, Vida Pohar, Gernot Rabeder (ur.): Potočka zijalka. Palaeontological and Archaeological Results of the Campaigns 1997-2000, 2004 (Ivan TURK)

Marek Gedl: Die Fibeln in Polen, 2004 (Andrej PRELOŽNIK)

Gloria Polizzotti Greis: A Noble Pursuit. The Duchess of Mecklenburg Collection from Iron Age Slovenia, 2006 (Sneža TECCO HVALA)

Borut Križ: Novo mesto VI. Kapiteljska njiva. Mlajšeželeznodobno grobišče / Late Iron Age Cemetery, 2005 (J. V. S. MEGAW)

Christoph Hinker: Flavia Solva vor der Stadtrechtsverleihung. Befunde und Funde aus der insula XL, 2006 (Iva MIKL CURK)

Kristina Adler-Wölfl: Pannonische Glanztonware aus dem Auxiliarkastell von Carnuntum. Ausgrabungen der Jahre 1977-1988, 2004 (Tina ŽERJAL)

Gabrielle Kremer: Das Heiligtum des Jupiter Optimus Maximus auf dem Pfaffenberg/Carnuntum. Die Rundplastischen Skulpturen, 2004 (Tina ŽERJAL)

Sofija Petković, Mira Ružić, Svetozar Jovanović, Marko Vuksan, Zsuzsanna K. Zoffmann: Roman and Medieval necropolis in Ravna near Knjaževac, 2005 (Zvezdana MODRIJAN)

Peter Stadler: Quantitative Studien zur Archäologie der Awaren I, 2005 (Andrej PLETERSKI)

Eric Breuer: Byzanz an der Donau. Eine Einführung in Chronologie und Fundmaterial zur Archäologie im Frühmittelalter im mittleren Donauraum, 2005 (Andrej PLETERSKI)

Fehér Bence, Péter Kovács (ur.): The History of Pannonia between 54 and 166 A. D., 2005 (Julijana VISOČNIK)

Hans Foerster, Thomas Frenz: Abriss der lateinischen Paläographie, 2004 (Julijana VISOČNIK)

I Santi Canziani nel XVII centenario del loro martirio / Sveti Kancijani ob 1700-letnici mučeništva, 2005 (Iva MIKL CURK)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh