Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Petar POPOVIĆ

Numizmatične najdbe 3. in 4. st. pr. Kr. z najdišča Kale pri Krševici (jugovzhodna Srbija)

Izvleček

Kale pri Krševici je do zdaj najsevernejše poznano najdišče z značilnostmi urbanega naselja iz 4. in prvih desetletij 3. st. pr. Kr. Novčne najdbe kraljev Filipa II., Aleksandra III., Kasandra, Demetrija Poliorketa in kovnice Pelagije kronološko sovpadajo z ostalimi arheološkimi najdbami, ki so bile odkrite pri dosedanjih raziskavah.

Ključne besede: osrednji Balkan, Kale - Krševica, naselje 4.-3. st. pr. Kr., numizmatične najdbe, Filip II., Aleksander III. Kasander, Demetrij Poliorket, Damastij, Pelagija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh