Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Veronika PFLAUM

Domnevna poznorimska zakladna najdba orodja in hitre tehtnice z Vodic pri Kalcah

Izvleček

Vojni muzej v Logatcu hrani skupino nestrokovno izkopanih večinoma rimskodobnih kovinskih predmetov z najdišča Vodice pri Kalcah, med njimi tudi domnevno poznorimsko zakladno najdbo kovinskih predmetov, katere sestav ni več zanesljivo znan. Podrobna opredelitev vseh predmetov je omogočila datacijo nekaterih le v rimsko cesarsko dobo, nekaterih ožje v poznorimsko dobo, štirih predmetov pa domnevno v srednji ali novi vek. Poskus rekonstrukcije na osnovi datacije predmetov, ustnih podatkov in primerjave s sočasnimi sorodnimi zakladnimi najdbami z ozemlja Slovenije je kot domnevni sestav zakladne najdbe izločil tehtnico, tri bradve, sekiri, tesli, dvostrano teslo, kopačo, rezilo za obdelavo lesa, sveder, šestilo, nakovalo, sornik in šilo. Zakladno najdbo je mogoče datirati le nenatančno v 4. st. oziroma morda na konec 4. st.

Ključne besede: Slovenija, Vodice pri Kalcah, poznorimsko obdobje, zakladne najdbe, orožje, orodje, nakovala, vozovi, hiposandale, tehtnice

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh