Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Benjamin ŠTULAR

Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s kamniškega Malega gradu

Izvleček

Prispevek obravnava lončenino kot vir za kronološko opredeljevanje in rekonstrukcijo nekaterih elementov kuhinjske opreme. Gradivo je ovrednoteno kronološko in glede na namembnost. Pri slednjem gre za umeščanje posamičnih tipov lončenine v kontekst visokosrednjeveške in poznosrednjeveške kuhinje.

Ključne besede: Kamnik, Mali grad, visoki srednji vek, pozni srednji vek, kuhinjska oprema, lončenina, lonci

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh