Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Branko MUŠIČ in Jana HORVAT

Nauportus - zgodnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na Vrhniki.
Rezultati geofizikalne raziskave z več neodvisnimi metodami

Izvleček

Zgodnjerimska postojanka na Dolgih njivah je del Navporta, vikusa na mestnem ozemlju Akvileje. Arheološko najdišče je bilo preiskano z geofizikalnimi metodami, ki temeljijo na različnih in neodvisnih fizikalnih principih: geoelektrično upornostno metodo, metodo električne prevodnosti, magnetno metodo in georadarsko metodo. Rezultati so podani na osnovi komplementarnosti teh metod ob upoštevanju podatkov starejših arheoloških izkopavanj, ki smo jih uporabili že na samem začetku za oblikovanje ustrezne strategije raziskav. Rezultate geofizikalnih raziskav smo združili s tlorisi predhodnih izkopavanj, analiza rezultatov georadarskega sondiranja je omogočila prikaz arhitekturnih ostankov na 3D način. Pridobljen je bil nov tloris postojanke, ki je bila utrjena z obzidjem s stolpi in obrambnim jarkom. Tretjino notranje površine je zavzemal trg, okoli katerega so bila razporejena skladišča (horrea) s stebrišči in taberne. Na trgu je stalo svetišče obhodnega tipa. Primerjavo za arhitekturo postojanke najdemo predvsem v republikanskih naselbinah Italije in v rimskih pristaniščih. Ponovno smo analizirali kronologijo drobnih najdb, ki kažejo na nastanek postojanke v predavgustejskem ali v zgodnjeavgustejskem obdobju ter upad v 1. st. po Kr.

Ključne besede: Slovenija, Nauportus - Vrhnika, Dolge njive, zgodnjerimska doba, vikus, geofizikalne raziskave, magnetna metoda, geoelektrična upornostna metoda, metoda električne prevodnosti, georadarska metoda, tloris, utrdba, trg, skladišča, taberne, obhodno svetišče, pristanišče, kronologija, trgovina, promet

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh