Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 58, 2007

Ante ŠKEGRO

Balojska škofija (Ecclesia Baloiensis)

Izvleček

Zgodnje krščanstvo v globljem zaledju vzhodnega Jadrana je kljub več kot stoletju raziskav še vedno v velikem delu slabo poznano. Težave se pojavljajo predvsem pri ugotavljanju najzgodnejše cerkvene organizacije, mej posameznih škofij in župnij, njihovih izvornih imen, matičnih (katedralnih) cerkva, imen njihovih škofov, duhovnikov, diakonov itd. Lep primer za to je balojska škofija (Ecclesia Baloiensis), ki je predmet tega članka. Številni problemi, povezani s to tematiko, izvirajo iz aktov cerkvenih zborov, ki sta potekala v letih 530 in 533 v Saloni pod salonitanskim nadškofom Honorijem II. (528-547) in katerih prepisi iz 15./16. st. prinašajo mnogo nejasnih imen in kontroverznih podatkov. Dodatne težave povzroča tudi pomanjkanje epigrafskega in drugega gradiva, s katerim bi lahko primerjali podatke iz salonitanskih aktov. Nikakor pa ne moremo zanikati številnih sledov navzočnosti prvih kristjanov na tem prostoru, ki se med drugim manifestirajo v ostankih zgodnjekrščanskih bazilik in krstilnic, obokanih grobnic, sarkofagov s kriptokrščanskimi in krščanskimi simboli, napisih ter v predmetih liturgične in vsakodnevne rabe.

Ključne besede: rimska provinca Dalmacija, zgodnje krščanstvo, balojska škofija, Ecclesia Baloiensis

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh