Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Matija ČREŠNAR: Nova spoznanja o pozni bronasti dobi Slovenije na primeru naselja Rogoza pri Mariboru

 

Rimska doba

Janka ISTENIČ: Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra

Žiga ŠMIT, Janka ISTENIČ in Sonja PEROVŠEK: Analize PIXE poznolatenskih nožnic s predrtimi okovi (in pripadajočih mečev) iz Slovenije

Marjeta ŠAŠEL KOS: Cernunos v Sloveniji?

Ivan KNEZOVIĆ: Čaščenje Savusa in Nemeze v Andavtoniji

Helga SEDLMAYER: "Tuja domovina" - avtohtono in priseljeno prebivalstvo v vzhodnem Noriku v flavijsko-trajanskem času

 

Pozna antika

Ante ŠKEGRO: Naronska škofija (Ecclesia Naronitana)

 

Srednji vek

Katarina PREDOVNIK in Tomaž NABERGOJ: Arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem veku v Sloveniji

 

Epigrafika

Danilo BREŠČAK in Milan LOVENJAK: Nagrobnik dveh mestnih veljakov iz Celeje na območju Nevioduna

 

Ocene in prikazi

Paul T. Craddock: Scientific Investigation of Copies, Fakes and Forgeries, 2009 (Alessandra GIUMLIAMAIR)

Daniela Sedan (ur.): Il peso nell’antichitŕ. Pesi e misure nel Friuli romano, 2009 (Margherita BOLLA)

Supplementa Italica. Nuova serie, 23, 2007 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh