Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Helga SEDLMAYER

“Tuja domovina” – avtohtono in priseljeno prebivalstvo v vzhodnem Noriku v flavijsko-trajanskem času

Izvleček

V vikusu pri trdnjavi Favianis (Mautern), na noriškem delu obdonavskega limesa, se da s pomočjo materialne kulture zaznati različne migracijske premike. Predalpsko območje vzdolž Donave je bilo od LT D dalje redko poseljeno. V 1. st. po Kr. je v Noriku potekala notranja migracija, z juga proti severu, na limes, ki je bila posledica rekrutacije v vojsko in priseljevanja železarjev. S premiki vojaških enot so v Favianis (Mautern) v 1. st. po Kr. prihajale tudi skupine iz Panonije in Zgornje Germanije. Spekter materialne kulture je večkulturen.

Ključne besede: Norik, 1. st. po Kr., migracija, materialna kultura, regionalne posebnosti

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh