Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Janka ISTENIČ

Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra

Izvleček

V članku obravnavamo skupino nožnic in pripadajočih mečev iz obdobja prehoda pozne prazgodovine v rimsko dobo, za katero je Werner (1977) predpostavil noriški izvor, v novejših objavah pa domnevajo, da so jih izdelovali tudi na področju Treverov.

Naše raziskave so pokazale, da je barvna kovina pri vseh štirih primerkih iz Slovenije, pri katerih smo ugotavljali njeno sestavo, ista medenina. Enako velja za tri primerke obravnavane skupine nožnic iz Nemčije in s Slovaške. Uporaba iste medenine in žig z latinskim imenom na eni izmed nožnic s Poljske govorijo za njihovo izdelavo v keltsko-rimskem okolju, glede na njihovo razširjenost morda v severovzhodnem delu rimske Italije.

Ključne besede:pozna latenska doba, zgodnja rimska doba, predrti okras, nožnice, meči, medenina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh