Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Ivan KNEZOVIĆ

Čaščenje Savusa in Nemeze v Andavtoniji

Izvleček

Oltar, posvečen rečnemu bogu Savusu, in kamnita plošča z reliefom Nemeze, oba iz Andavtonije (zdaj Ščitarjevo blizu Zagreba), pričata o kultih v tem rimskem mestu in osvetljujeta njegovo topografijo. Najdišče oltarja, ki ga je Savusu dal postaviti Mark Juencij Primigenij s svojimi družabniki (socii), je mogoče povezati s krajem, kjer je bilo zelo verjetno andavtonijsko pristanišče. Sklepamo lahko, da so Savusu postavljali spomenike predvsem prevozniki blaga in trgovci in da je bila plovba po Savi do Siscije mestoma nevarna; Andavtonija je bila pomembna postojanka na rečni poti, ki je povezovala Donavo z Ljubljanico. Spomenik z reliefom Nemeze, ki je upodobljena tudi z atributi Diane, pa dokazuje, da so v Andavtoniji organizirali gladiatorske igre in borbe z divjimi živalmi. Posvetitelj Julij Viktorin, ki je bil bodisi veteran bodisi član municipalne aristokracije, je morda sodeloval pri njihovi organizaciji.

Ključne besede: Andautonia, rimsko cesarstvo, Savus, Nemeza, topografija, rimsko pristanišče, amfiteater, zagrebško območje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh