Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Žiga ŠMIT, Janka ISTENIČ, Sonja PEROVŠEK

Analize PIXE poznolatenskih nožnic s predrtimi okovi (in pripadajoih me˝čev) iz Slovenije

Izvleček

Z metodo protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov (PIXE) smo analizirali meče iz 1. stoletja pr. n. št. in pripadajoe nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah, s Strmca nad Belo Cerkvijo in iz Verduna (grob 37 in grob 131). Rezultati analiz kažejo, da so pri izdelavi teh predmetov uporabljali železo in medenino.

Ključne besede: latenski meči in nožnice, PIXE, medenina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh