Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Katarina PREDOVNIK in Tomaž NABERGOJ

Arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem veku v Sloveniji

Izvleček

Avtorja predstavljata arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem veku v Sloveniji od prvih začetkov ob koncu 19. stoletja do sedanjosti. Ključne raziskovalne projekte in usmeritve, institucionalne okvire in temeljne koncepte, ki so določali razvoj t. i. arheologije mlajših obdobij, pojasnjujeta v kontekstu sočasnega razvoja slovenske arheologije ter družbenih okoliščin, v katerih stroka deluje. Posebej opozarjata na razmerja med arheologijo na eni ter zgodovino in umetnostno zgodovino na drugi strani, saj so ključna za razumevanje vloge arheologije pri raziskovanju obdobij, ki so bogato dokumentirana s pisnimi viri.

Ključne besede: arheologija mlajših obdobij, arheologija srednjega veka, arheologija novega veka, zgodovina vede

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh