Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Danilo BREŠČAK in Milan LOVENJAK

Nagrobnik dveh mestnih veljakov iz Celeje na območju Nevioduna

Izvleček

V članku je obravnavan rimski nagrobnik odkrit leta 2008 ob prenovi fasade cerkve sv. Petra na Jezeru pri Trebnjem, ki omenja dva visoka uradnika v Celeji, Gaja Longinija Severina in njegovega sina Longinija Avita. Opisane so okoliščine odkritja tega in drugih obdelanih antičnih kamnov v cerkvenem zidu, zgodovina same cerkve, način prezentacije in zaščite spomenikov, podani so rezultati geološke analize kamnine in geofizikalnih raziskav prostora, samemu opisu nagrobnika pa sta dodana še tekstnokritični in historični komentar. Seznam mestnih fukcionarjev iz Celeje, ki so bili doslej znani predvsem z napisov iz južnega dela province Norik, se sedaj prvič dopolnjuje tudi na podlagi kakega napisa iz province Panonije.

Ključne besede: Slovenija, Dolenjska, Panonija, Neviodun, antika, napisni kamni, nagrobni spomeniki, rimska zgodovina, epigrafika

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh