Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 61, 2010

Marjeta ŠAŠEL KOS

Cernunos v Sloveniji?

Izvleček

Na nagrobniku s sedmimi doprsji iz 2. ali 3. stoletja po Kr., ki je bil najden zelo verjetno v Črnomlju v Beli Krajini, so na obeh stranskih ploskvah ohranjene slabo vidne reliefne upodobitve. Na desni strani je prikazan moški z rogovi in kopiti ter pes, ki ga grize v stegno. Na levi zgoraj je upodobljen konjenik s kopjem v roki, spodaj pa tri osebe; srednja je ženska, pred katero stoji moški s kopjem.

Peter Petru je zelo poškodovane reliefe razložil kot prizore, povezane s kultom keltskega boga Cernuna in žrtvovanjem človeka, vendar podrobnosti, ki jih je mogoče razločiti, ne ustrezajo njegovi interpretaciji. Gre za upodobitev mita o Aktajonu, ki ga je Artemida/Diana spremenila v jelena in so ga raztrgali lastni psi.

Ključne besede: rimska doba, Slovenija, Črnomelj, Panonija, Cernunos, Aktajon

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh