Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 62, 2011

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Janez TURK: Geoarheološke raziskave v paleolitskih jamskih najdiščih kot vir paleookoljskih podatkov

Anton VELUŠČEK: Arheološke najdbe iz Ciganske jame na Kočevskem iz obdobja po ledeni dobi

Anton VELUŠČEK, Borut TOŠKAN, Katarina ČUFAR: Zaton kolišč na Ljubljanskem barju

Tomaž VERBIČ: Sedimentacijsko okolje na Ljubljanskem barju v času kolišč

Janez DULAR: O dataciji bronastodobnega naselja Oloris pri Dolnjem Lakošu

Primož PAVLIN: Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem

Brina ŠKVOR JERNEJČIČ: Starejšeželeznodobno grobišče Veliki Nerajec pri Dragatušu v Beli krajini

Markus EGG, Rüdiger LEHNERT: Boj ali usmrtitev? Nekaj misli k figuralno okrašenima bronastima situlama iz groba 33 v gomili III iz Kandije v Novem mestu

Tomaž LAZAR: Borilna tehnika halštatskodobnih boksarjev: poskus ponovne interpretacije situlskih upodobitev

Ivan MATIJAŠIĆ: “Vreščijo kot Iliri” Zgodovinska geografija in grške predstave o ilirskem svetu v 5. stoletju pr. Kr.

 

Rimska doba

Janka ISTENIČ, Ladislav KOSEC, Sonja PEROVŠEK, Mateja GOSAR, Aleš NAGODE: Raziskave lestvičastega okova poznolatenske nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah

Boštjan LAHARNAR: Rimski svinčeni izstrelki za pračo (glandes plumbeae) iz Slovenije

Maja ANDRIČ, Nataša JAECKS VIDIC, Marija OGRIN, Jana HORVAT: Paleoekološki podatki o človekovem vplivu ob gozdni meji na planini Klek v Julijskih Alp

 

Varia

Benjamin ŠTULAR: Uporaba modelov reliefa pridobljenih z lidarskim snemanjem v arheološki topografiji. Študijski primer Kobariške

 

Diskusija

Boštjan ODAR: Lokostrelci v Potočki zijalki?

 

Ocene in prikazi

Barbara Horejs: Das prähistorische Olynth. Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 1994–1996. Die spätbronzezeitliche handgemachte Keramik der Schichten 13 bis 1, 2007 (Teja GERBEC)

Leonie Carola Koch: Die Glasbügelfibeln des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. aus Etrurien. Ein Beitrag zur eisenzeitlichen Glastechnik und zu den Bestattungssitten des Orientalizzante, 2010 (Sneža TECCO HVALA)

Markus Helfert: Groß-Gerau II: Die römischen Töpfereien von Groß-Gerau, “Auf Esch”. Archäologische und archäometrische Untersuchungen zur Keramikproduktion im Kastellvicus, 2010 (Tina ŽERJAL)

Norbert Hanel: Groß-Gerau III: Die reliefverzierte Terra Sigillata der Ausgrabungen 1989-1992 im römischen Vicus von Groß-Gerau, “Auf Esch”, 2010 (Tina ŽERJAL)

Joaquín L. Gómez-Pantoja (con la coll. di Javier Garrido): Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano VII. Baetica, Tarraconensis, Lusitania, 2009 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Supplementa Italica. Nuova serie 24, 2009 (Anja RAGOLIČ)

Stephan Karl, Gabrielle Wrolli: Der Alte Turm im Schloss Seggau zu Leibnitz. Historische Untersuchungen zum ältesten Bauteil der Burgenanlage Leibnitz in der Steiermark, 2011 (Andrej PLETERSKI)

Christopher Thomas Green: Winding Dali’s Clock. The Construction of a Fuzzy Temporal-GIS for Archaeology, 2011 (Benjamin ŠTULAR)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Edisa LOZIĆ)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh