Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 62, 2011

Boštjan ODAR

Lokostrelci v Potočki zijalki?

Izvleček

Čeprav obstajajo posamezne najdbe, ki nakazujejo uporabo lokov in puščic v paleolitiku, v arheološki stroki ni poenotenega mnenja o začetkih lokostrelstva. Glavni razlog je v minljivosti snovi, iz katerih je bila izdelana lokostrelska oprema. Posredni dokaz o uporabi loka v paleolitiku bi utegnile biti majhne kamene in koščene konice. Majhne koščene konice iz Potočke zijalke so bile povod za preverjanje domneve o obstoju lokostrelske opreme in lokostrelstva v aurignacienu. V Potočki zijalki je bilo odkritih 125 dobro ohranjenih koščenih konic, šest je bilo datiranih z radiometrično metodo AMS 14C in so stare okoli 32 tisoč let.

Ključne besede:Slovenija, Potočka zijalka, paleolitik - aurignacien, koščene konice, lokostrelstvo

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh