Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 62, 2011

Janka ISTENIČ, Ladislav KOSEC, Sonja PEROVŠEK, Mateja GOSAR, Aleš NAGODE

Raziskave lestvičastega okova poznolatenske nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah

Izvleček

Članek podaja izsledke raziskav lestvičastega okova nožnice z okovom okrašenim v predrti tehniki, ki je bil najden v reki Ljubljanici. Preiskovanje je vključevalo revizijo restavratorskega postopka in sondažne posege v lestvičasti okov, določanje zlitin z metodo protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov (PIXE; glej Šmit, Istenič, Perovšek 2010), opazovanje dveh odlomkov prečk lestvičastega okova v vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM), semikvantitativne kemijske analize izredno majhnih površin v elektronskem mikroskopu (SEM/EDS) ter metalografske raziskave.

Izsledki so pokazali, da je bil lestvičast okov iz kovanega jekla in da so zelo tanke plasti brona v sprednjih prečkah delovale kot spajke, kar tudi nakazuje, kako je bil lestvičasti okov narejen.

Ključne besede:Ljubljanica, Bevke, lestvičasta nožnica, tehnologija, druga polovica 1. stoletja pr. Kr., metalografske raziskave, SEM

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh