Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 62, 2011

Markus EGG, Rüdiger LEHNERT

Boj ali usmrtitev?
Nekaj misli k figuralno okrašenima bronastima situlama iz groba 33 v gomili III iz Kandije v Novem mestu

Izvleček

V prispevku so predstavljeni rezultati ponovnega poskusa restavracije dveh slabo ohranjenih bronastih situl iz groba III/33 iz Kandije v Novem mestu. Tokrat opravljeni posegi so pri eni izmed situl omogočili rekonstrukcijo dela figuralnega okrasa. Poleg živalskega friza in slovesnega sprevoda je bil odkrit nenavaden prikaz dveh bojevnikov s sekirama, naperjenima proti golemu in zvezanemu, na tleh ležečemu človeku. Ker v bližini na tleh leži odtrgana človeška glava, je utemeljena domneva, da nameravata bojevnika golo osebo, ki leži na tleh, usmrtiti. Prizor na situli iz Novega mesta verjetno prikazuje žrtvovanje ali usmrtitev človeka.

Ključne besede:Slovenija, Novo mesto, železna doba, situlska umetnost, žrtvovanje ljudi

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh