Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 62, 2011

Janez TURK

Geoarheološke raziskave v paleolitskih jamskih najdiščih kot vir paleookoljskih podatkov

Izvleček

Jamski sedimenti zaradi svoje starosti in dobre ohranjenosti hranijo edinstven zapis o klimatskih dogajanjih v pleistocenu. Sedimenti so v jamah odlično ohranjeni v primerjavi s tistimi na površju, ki so izpostavljeni ne le močnejšemu preperevanju, temveč tudi eroziji in drugim eksogenim procesom. Prav arheološka najdišča iz obdobja paleolitika so zaradi sistematičnih izkopavanj in odkopanih arheoloških profilov verjetno najbolj primerna za interdisciplinarne raziskave različnih sedimentov, vključno peloda, oglja in kostnih ostankov. Te raziskave so zelo pomembne tudi za arheologe, saj nudijo vpogled v klimatske razmere v obdobju, ko so jame obiskovali ljudje in v njih pustili razne sledi. Tako imenovane geoarheološke raziskave zahtevajo tesno sodelovanje arheološke in geološke stroke.

Ključne besede: paleolitik, pleistocen, geoarheologija, jamski sedimenti, kronologija, paleoklima, datacije

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh