Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

László BARTOSIEWICZ:

Novi izsledki arheozooloških raziskav v Sloveniji
(Recent developments in archaeozoological research in Slovenia)

Izvleček

Članek podaja zgoščen oris arheozooloških raziskav, ki jih je avtor izpeljal v Sloveniji. Izbrani izsledki kažejo, kako lahko s pomočjo živalskih kosti razložimo določene arheološke probleme. Da bi se izognili diahronenemu vrednotenju, so izbrane teme, ki najbolje prikazujejo raznovrstnost analiziranih najdišč. Posebej je poudarjena pomembnost multidisciplinarnega dela v raziskavah.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh