Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Metka CULIBERG:

Paleobotanika v slovenski arheologiji
(Palaeobotany in Slovene Archaeology)

Izvleček

Predstavljene so botanične discipline, ki prispevajo k razpoznavanju paleoekonomskih in paleoekolških razmer v nekem arheološkem okolju in času. Podan je tudi kratek zgodovinski pregled paleobotaničnih raziskav v Sloveniji. Za primer je na kratko povzetih nekaj za arheologijo pomembnih rezultatov paleobotaničnih raziskav.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh