Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Stane GABROVEC:

50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji
(50 Jahre Archäologie der älteren Eisenzeit in Slowenien)

Izvleček

Članek obravnava zgodovino zadnjih 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. V njem so prikazani njeni najvažnejši rezultati, problemi nastanka in razvoja jugovzhodnoalpske halštatske kulture, njenega mesta v okviru sosednjih železnodobnih provinc in razmerja do zgodovinskih kultur Italije in Grčije.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh