Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Jana HORVAT:

Rimska provincialna arheologija v Sloveniji po letu 1965: poselitvena slika in drobna materialna kultura
(Roman Provincial Archaeology in Slovenia Following the year 1965: Settlement and Small Finds)

Izvleček

Predstavljen je razvoj rimske provincialne arheologije v Sloveniji v zadnjih petintridesetih letih: najpomembnejši dosežki, usmeritve in glavni problemi. V prikazu je poudarek na novih dognanjih na področju poselitvene slike, na rezultatih proučevanja kriznih obdobij, kot sta romanizacija in zaton antike, na kratko so obravnavane raziskave drobne materialne kulture. K posameznim temam je podana najpomembnejša bibliografija.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh