Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Jože KASTELIC:

Sarkofag Alkestide in sarkofag Oresta v Vatikanu in reliefi v Šempetru
(The Alcestis Sarcophagus and the Orestes Sarcophagus in the Vatican and Reliefs in Šempeter)

Izvleček

Sarkofag z zgodbo Alkestide v Vatikanu, Museo Shiaramonti 1195 in sarkofag z zgodbo Oresta v Vatikanu, Museo Gregoriano profano 10450 sta bila najdena že v prvih desetletjih prejšnjega stoletja, kronološka datacija je nesporna. Sarkofag Alkestide je datiran z napisom v leta 160-170 n. š., sarkofag Oresta pa okoli tretjega konzulata (134 n. š.) Hadrijanovega svaka L. Iuniusa Ursusa Servianusa. Stil reliefov odgovarja v obeh primerih umetnostnemu stilu rimske plastike v času teh datacij. Niso še zadovoljivo razrešene posamezne podrobnosti prizorov na reliefih. Pomembno je, da je zgodba Alkestide povzeta po Evripidovi tragediji Alkestis, zgodba Oresta pa na čelni strani sarkofaga po Ajshilovi tragediji Hoeforoi, na čelni strani pokrova pa po Evripidovi tragediji Ifigenija v deželi Tavrov. Čeprav je sarkofag Oresta kamnoseško enotno delo, sta reliefa na skrinji in na pokrovu sarkofaga delo dveh umetnikov. Prizori na obeh sarkofagih interpretirajo stare mite v smislu neopitagorejske simbolike o zagrobnem življenju, ki sledi tragičnemu momentu človekove smrti.

Reliefi na grobnih kapelah v Šempetru pri Celeji so v stilu noriško-panonske umetnosti drugega stoletja n. š. odraz velike rimske umetnosti mediteranskih središč na vzhodu imperija kot v Rimu, motive posnemajo prav tako po Evripidu in simbolno sporočilo upodobitev je tudi docela enako simboliki vatikanskih sarkofagov.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh