Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Branko KERMAN:

Poselitvene strukture v Prekmurju iz zraka
(Settlement Structures in Prekmurje from the Air)

Izvleček

Arheološko zračno rekognosciranje Prekmurja se sistematično opravlja od leta 1997. Doslej je bilo odkritih 90 arheoloških najdišč. Najdišča so opredeljena po obliki struktur, ki se na zemeljskem reliefu kažejo kot vegetacijski znaki. Odkrita so bila gomilna grobišča, naselbine, rimska vila in komunikacije, ki sodijo v različna arheološka obdobja. Največ arheoloških zapisov je bilo zabeleženih na območju med Muro in Ledavo; največja koncentracija je ob potoku Doblu, ki teče v bližini Murske Sobote.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh