Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Biba TERŽAN:

Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem
(An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia)

Izvleček

V članku so predstavljena spoznanja arheološke vede za obdobje pozne bronaste dobe na območju Slovenije. Avtorica obravnava zgodovino raziskovanj, problematiko okrog začetka kulture žarnih grobišč, poselitev in naselja, grobišča ter depoje in posamezne najdbe.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh