Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 50, 1999

Neva TRAMPUŽ OREL:

Arheometalurške raziskave v Sloveniji.
Zgodovina raziskav prazgodovinskih barvnih kovin
(Archaeometallurgic Investigations in Slovenia)

Izvleček

Prve posamične raziskave kemijske sestave arheoloških predmetov v Evropi segajo v 18. stoletje. Natančnejše meritve in množične analize pa je omogočil šele razvoj novih analitskih metod v prvi polovici 20. stoletja. Tedaj so se začele v številnih evropskih laboratorijih sistematične spektralne raziskave, predvsem prazgodovinskih izdelkov iz bakra in bakrovih zlitin.

V Sloveniji sta začela, na pobudo Oddelka za arheologijo Univerze v Ljubljani, leta 1988 s sistematičnimi spektralnimi analizami kovinskih predmetov iz pozne bronaste dobe Narodni muzej Slovenije in Kemijski inštitut v Ljubljani. Raziskave z metodo ICP-AES, razširjene s sodelovanjem metalurške stroke, so zajele tehnološke postopke pri pridobivanju in obdelavi bakra in bakrovih zlitin. Dosedanji rezultati so plodno dopolnili arheološko podobo in vlogo slovenskega prostora na prehodu 2. v 1. tisočletje pr. n. š.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh