Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 52, 2001

Gerd ALBRECHT, Claus-Stephen HOLDERMANN and Jordi SERANGELI:

Towards an archaeological appraisal of specirnen N° 652, from Middle-Palaeolithic Ievel D /(layer 8) of the Diivje babe l

Izvleček

V članku so obravnavani vsi primerki kosti z luknjami iz obdobja srednjega paleolitika in zgodnjega mlajšega paleolitika, ki so bili opredeljeni kot flavte. Podani so dokazi, da to niso. Obravnavana je tudi domnevna piščal iz Divjih bab I, ki naj bi sodila v isto skupino psevdoartefaktov. Zato verjetno ne gre za piščal ampak za kost, ki jo je naluknjala neka zver.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh