Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 52, 2001

Ivan Mitja GUŠTIN in Georg TIEFENGRABER:

Prazgodovinske najdbe z avtocestnega odseka Murska Sobota-Nova tabla

Izvleček

Na najdišču Murska Sobota-Nova tabla so bile pri zaščitnih izkopavanjih pred gradnjo avtoceste Maribor-Lendava v letih 1999 in 2000 raziskane površine v obsegu okrog 100.000 m2. V rahlo valoviti ravnici so bili pri tem odkriti sledovi poselitve od bakrene dobe do zgodnjega srednjega veka. Med najdbami izstopa veliko grobišče starejše železne dobe z žganimi pokopi in posebno grobno arhitekturo, narejeno iz okroglih ali štirioglatih obodnih jarkov, in posebej izdelanim vhodom. Grobišče sodi v Ha C in začetek Ha D1 stopnje.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh