Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 52, 2001

Peter TURK:

Teže predmetov v depojih pozne bronaste dobe iz Slovenije in možnosti ugotavljanja utežnih standardov

Izvleček

Predstavljeni so nekateri predmeti iz slovenskih depojev pozne bronaste dobe, ki izkazujejo pomenljive utežne pravilnosti. Na podlagi dvodelne votle krogle in perforirane jagode iz depoja Grabe ter kolesastih obeskov iz depoja Kanalski Vrh I je mogoče vzpostaviti jasno zaporedje utežnih enot, katerih osnova je 10,975 g in ki imajo številne analogije med utežnimi standardi v evropskem in sredozemskem prostoru. Nadalje so prikazane pomenljive pravilnosti v odnosu med utežnimi in številčnimi razmerji posamičnih skupin kolesastih obeskov iz depoja Kanalski Vrh I, ki nakazujejo, da ga ne moremo razumeti v smislu založne najdbe, temveč kot izraz neprofanih dejavnosti bronastodobnih prebivalcev, povezanih z njihovo komunikacijo z numinoznim.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh