Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 52, 2001

Neva TRAMPUŽ OREL in David John HEATH:

Depo Kanalski Vrh - študija o metalurškem znanju in kovinah na začetku 1. tisočletja pr. n. š.

Izvleček

Študija je posvečena podrobnejši analizi kemijskih in arheoloških podatkov o poznobronastodobnem depoju Kanalski Vrh (11./10 st. pr. n. š.). Depo zavzema pomembno mesto med depoji Ha B obdobja na jugovzhodnoalpskem ozemlju; poleg velike količine polizdelkov (ingoti) vsebuje tudi številen, dobro ohranjen nakit (kolesasti obeski itd.) in vrsto drugih dragocenih izdelkov, ki ga dobro povezujejo ne samo z območjem Caput Adriae, ampak tudi s širšim področjem Srednje Evrope, posebej z zahodnimi predeli. Študija poskuša utemeljiti njegovo pomembnost predvsem na podlagi tehnologije nakita in ingotov (kositrenje, izkoriščanje polimetalne rude za pridobivanje specialne kovine, t. i. speiss). Predstavljene so možnosti delavnice v bližini depoja in podatki, ki omogočajo rekonstrukcijo smeri nekdanjih tovornih poti za kovino med Vzhodnimi Alpami, severnim Jadranom in zahodnim delom Panonske nižine.

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh