Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

László BARTOSIEWICZ:

Psi z ižanskih najdišč v Narodnem muzeju Slovenije
(Dogs from the Ig pile dwellings in the National Museum of Slovenia)

Izvleček

Med določanjem prazgodovinskih koščenih izdelkov, najdenih v 19. stoletju pri izkopavanjih v bližini Iga na Ljubljanskem barju, sem izmeril osem lobanjskih odlomkov psov in spodnje derače (M1) 37 psov in 4 volkov, da bi rekonstruiral velikost in fizični tip prazgodovinskih živali. Na podlagi celih komolčnic (ulnae) še dveh osebkov sem ocenil plečno višino psov iz najdišča. Derače psov sem primerjal z derači volkov iz najdišča, za nameček pa sem primerjal še lobanjske mere in plečno višino z ustreznimi podatki rimskodobnih mestnih psov, ki so poznani po veliki variabilnosti v velikosti. Nazadnje sem ugotovitve z najdišča pri Igu primerjal s podatki za ostanke psov iz objezerskih naselbin v Švici in severni Italiji od neolitika do bronaste dobe. Izračuni so potrdili staro domnevo, da pripadajo ostanki psov, ki so bili najdeni pri Igu, barjanskemu (močvirskemu) tipu psa (C. familliaris palustris), ki ga širše obravnavam v svojem članku.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh