Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

Andrej PLETERSKI, Mateja BELAK:

Grobovi s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu
(Die Gräber von Puščava oberhalb von Stari trg bei Slovenj Gradec)

Izvleček

1911 in 1995 je bilo na Puščavi nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu odkritih 138 grobov iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka. Poznoantično grobišče je nastalo najprej konec 4. st. in bilo v uporabi v celem 5. st. V njem so najverjetneje pokopavali prebivalce antičnega Colatia. Grobov, ki bi jih lahko uvrstili samo v 6. ali 7. st., ni. Na starem kultnem mestu so ponovno pričeli pokopavati najkasneje na začetku 8. st. Vsi pokopi 8. st so na severozahodni polovici grobišča, vsi grobovi 9. st. na njegovi jugovzhodni polovici. Strukturne spremembe, ki so se zgodile pri prehodu iz 8. v 9. st. so verjetno posledica nastanka Gradca - bivališča slovenjegraškega župana, poleg grobišča. Konec 9. st. ali na začetku 10. st. pokopavanje na Puščavi preneha.

Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu: Digitalni katalog

Celoten članek (pdf)
Priloga 1 (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh