Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 53, 2002

Anton RAMOVŠ

Geološke ugotovitve o izvoru kamnine mejnika med Akvilejo in Emono

Izvleček

Mejni rimski kamen med Aquilejo in Emono, najden v strugi Ljubljanice pri Bevkah, je bil izklesan v rimskem nabrežinskem kamnolomu iz zgornjekrednega detritogenega ehinodermskega apnenca. Apnenec mejnega kamna ustreza tipu aurisina granitello, ki ga tudi danes lomijo v nabrežinskih kamnolomih in sestoji pretežno iz ostankov iglokožcev.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh